Menu

Huisregels Jaarplaatsen

 

Huisregels en info nieuwe en bestaande gasten van BetuweStrand Recreatie 

Hartelijk welkom op  BetuweStrand Recreatie. Wij hopen dat u bij ons een prettige tijd zult hebben. Wij doen er in elk geval alles aan om u een prettig verblijf te bieden. Wij hebben daarvoor onder andere huisregels opgesteld. 

Hoofdregel:

Gedraag u zodanig dat u niemand tot last bent. Gun uw medegasten de gelegenheid om van hun vrije tijd te genieten. Indien u of uw gezinsleden zich niet aan deze regels houden, wordt u of uw gezinslid (voor bepaalde of onbepaalde tijd) de toegang tot de camping ontzegt. Aanwijzingen, gegeven door directie of medewerkers van de camping, dienen ten allen tijden opgevolgd te worden. Gedraagt u zich niet naar behoren of neemt u de huisreglementen niet in acht dan volgt een officiële waarschuwing met als consequentie ontzegging van het campingterrein. Bij een ernstig incident wordt u zonder waarschuwing direct van ons terrein gevorderd en volgt er een lokaal verbod van ons terrein. BetuweStrand is ten alle tijden bevoegd deze maatregel te hanteren.

Toelatingsbeleid:

De directie beslist aan de hand van een toelatingsgesprek of nieuwe gasten toestemming ontvangen om een jaarplaats te huren of te worden ingeschreven op een jaarplaats. De nieuwe gast dient hiervoor een afspraak te maken en het formulier Toelatingsbeleid naar waarheid in te vullen en een kopie van het paspoort of identiteitskaart aan te leveren. Naar gelang het inzicht van de directie kan het zijn dat nieuwe gasten geen toestemming ontvangen voor het huren van, of verblijven op een jaarplaats.

Vaste staanplaats

U mag geen andere stacaravan op de overeengekomen staanplaats plaatsen, dan met de directie is overeengekomen. Het recht van plaatsing geldt voor onbepaalde tijd tenzij anders is overeengekomen en eindigt door opzegging. Een opzegtermijn van drie maanden dient u in acht te nemen voor het campingseizoen begint (dus vóór 1 januari). Het tarief voor een vaste standplaats wordt per jaar vastgesteld door de directie van BetuweStrand Recreatie. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de opstart en het winterklaar maken van uw stacaravan. Heeft u wijzigingen in uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven. Deze gegevens zullen wij 1 op 1 overnemen. U dient zelf zorg te dragen voor de juiste gegevens, zodat communicatie vanuit ons correct wordt ontvangen.

Het seizoen

Onze camping is geopend van 1 april tot 1 oktober. In ons winterseizoen bestaat de mogelijkheid uw caravan te komen controleren. De data van deze controledagen worden aan het einde van het seizoen bekend gemaakt. Tevens worden deze zogenoemde “kijkdagen” gecommuniceerd via Facebook/ Instagram/ Nieuwsbrief en op www.betuwestrand.nl. Houd er rekening mee dat de gehele maand december de receptie en het campingterrein gesloten zijn. 

Stacaravan
 • U dient altijd vooraf toestemming te hebben van de directie voor het plaatsen van een nieuwe/jonge stacaravan.
 • De maximale vloeroppervlakte van een stacaravan is 40 m² (bijv. 11 m x 3,65 m = 40,15 m²).
 • Stacaravans van buitenaf mogen maximaal 7 jaar oud zijn.
 • Uitsluitend aluminium of kunststof stacaravans met een puntdak met dakpanplaten, worden toegelaten.
 • De stacaravan dient vanaf fabriek voorzien te zijn van een aluminium of kunststof buitenbekleding.
 • Op veld Giethof zijn alleen stacaravans met een kunststof buitenbekleding toegestaan.
Nieuwe staanplaatsen/bestaande staanplaatsen

BetuweStrand Recreatie bestaat al meer dan 60 jaar en door de jaren heen zijn de inzichten betreffende de inrichting van de staanplaatsen en stacaravans veranderd. Bij een nieuwe situatie of verkoop worden de huidige huisregels gehanteerd. Een goede raad is om niet naar een ander te kijken betreft inrichting van de standplaats, maar te overleggen met de directie.  

Gezin

Onder gezin wordt verstaan: ouder(s) en inwonende kind(eren) welke op de boeking geregistreerd staan. Heeft u kinderen die uitwonend zijn dan kan hier een gezinsabonnement voor aangevraagd worden (zie kopje bezoekers). Het is niet toegestaan dat kinderen onder de 21 jaar ‘s nachts zonder ouders in de caravan kamperen.

Bezoekers 

Bezoekers zijn van harte welkom! Wilt u hun vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te nemen:

 • Al uw bezoekers dienen zich bij aankomst op de receptie te melden en het verschuldigde bezoekers- of overnachtingstarief te voldoen. Wij verzoeken u dit zelf aan uw bezoek mee te delen zodat zij niet voor verrassingen komen te staan en om discussie te voorkomen.
 • Uitsluitend inwonende gezinsleden hebben vrij toegang tot de camping. Bij veelvuldig bezoek van gasten of uitwonende kinderen bestaat de mogelijkheid een abonnement te kopen, hetzij individueel hetzij per gezin. U kunt bij de receptie een formulier afhalen voor de aanvraag van een abonnement.
 • Ouders van vaste standplaatshouders hebben overdag gratis toegang. Wanneer zij blijven slapen zijn ze een nachttarief verschuldigd en verzoeken wij u dit bij de receptie aan te geven i.v.m. ons nachtregister.
 • Bij vaste standplaatshouders & seizoenplaats gasten waarvan het gezin bestaat uit 1 of 2 personen kan één op naam gesteld gratis gezinsabonnement worden aangevraagd.  
 • Auto’s, motoren en bromfietsen van bezoekers dienen buiten de camping geparkeerd te worden in de gratis parkeervakken. Voor bezoek met auto, zie kopje ‘’ Slagboom’’.
 • Viert u een verjaardag? Gezellig! Dit graag wel even van te voren aanmelden bij de receptie en uw bezoekers vertellen dat zij het bezoekers tarief verschuldigd zijn. Bezoekers dienen zich ten alle tijden te melden!
Bouwstop in vakantie periodes

Tijdens vakantie periodes + feestdagen (Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinksterweekend) geldt er een bouwstop. Dit betekend dat er geen kluswerkzaamheden plaats mogen vinden op uw standplaats. Zo kan iedereen genieten van hun welverdiende rust tijdens hun vakantie.

Buiten vakantie periodes en feestdagen om mag er geklust worden op de plek tussen 09:00 uur – 20:00 uur. Voor en na die tijd geldt de rust periode.

Bestrating op de standplaats (s.v.p. niet straten tot aan de weg)
 • Maximaal 25% van de standplaatsoppervlakte mag bestraat worden. De overige vierkante meters dienen te bestaan uit groen/tuin.
 • Het gebruik van een goede kwaliteit kunstgras is toegestaan en wordt gezien als groengedeelte.
 • Het gebruik van houten tegels of houten planken als bestrating en terras is niet toegestaan.
 • Het straatwerk voor de caravan mag uiterlijk 10 cm boven het maaiveld uitsteken.
 • Langs de wegen houden wij een grasrand/berm aan van 1 meter, in deze rand mag geen straatwerk liggen.
 • Gemetselde of gelijmde plantenbaken/ vijvers van stenen of insluitbanden zijn niet toegestaan.
 • Veranderingen van uw standplaats dient u altijd vooraf voor te leggen aan de directie, doormiddel van een tekening. U ontvangt altijd een schriftelijk akkoord. Zonder dit akkoord is het niet toegestaan nieuwe tuinen of verandering qua bestrating, overkapping en/of schuur te doen.
Het bouwen van en afdakje/ luifel

Het bouwen van aan- en bij-bouwsels zoals bordessen, vlonders en serres is niet toegestaan, wel is het mogelijk om een (rondom open) afdakje/luifel te plaatsen indien er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • Voor het plaatsen van het afdakje, voor de stacaravan, dient u van tevoren te overleggen met de directie. De directie zal uitsluitend schriftelijk toestemming verlenen voor de bouw. U wordt verzocht om vooraf een bouwtekening in te leveren waarop de vorm en de plaats ervan is aangegeven.
 • Het dakje dient van licht-doorlatend (kunststof) materiaal te zijn.
 • Als u een stacaravan heeft met een puntdak met dakpanprofiel dan mag u ook aluminium plaat met dakpanprofiel gebruiken.
 • Maximale toegestane afmeting is  5,50 x 3,50 meter.
 • De diameter van de houten palen of balken waarmee gebouwd wordt is maximaal 8 cm.
 • Het afdak of luifel dient onder de goot aan te sluiten op de wand van de stacaravan.
 • Er mogen onder het afdakje geen vaste wanden dicht worden gemaakt; wel is het mogelijk om professionele zeilen te gebruiken. Een zogenaamd ‘klompenhokje’ met rondom dichte wanden voor de ingang van de caravan is niet toegestaan.
 • Vóór het graven of slaan van palen in de grond dient overleg plaats te vinden. Dit om eventuele schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen.
Tournesol tenten/wintervaste tent

Een Tournesol tent is toegestaan. Hiervoor hebben wij de volgende richtlijnen:

*  De lengte mag maximaal 5,50 x 3,50 meter zijn.

*  Een aluminium dak is toegestaan.

*  Een deur is toegestaan.

*  Een vaste vloer of vlonders binnen de tent zijn niet toegestaan.

*  Er zijn geen vaste ramen toegestaan in de zijwanden. 

Alle punten dienen van te voren overlegd te worden met de directie. Wij verlenen uitsluitend schriftelijk toestemming voor de bouw van een wintervaste voortent.

Vaste partytent

Voor het plaatsen van een vaste partytent gelden de volgende regels:

 • De oppervlakte van een vaste partytent bedraagt maximaal 12 m2.           
 • De diameter van de staanders is maximaal 8 cm.
 • Het dak van de partytent is gemaakt van zeil of licht-doorlatend kunststof.
 • Er mogen geen vaste dakpannen of dakpanplaten worden gebruikt.

De hoogte van de partytent bedraagt maximaal 2 meter, de hoogte van het puntdak is maximaal  2,5 meter. De bouwtekening met maten dient van te voren ingediend te worden bij de directie. Wij verlenen uitsluitend schriftelijk toestemming voor de bouw van een vaste Partytent.

 
Opstapje voor de caravan 2 m2
 • De maximale afmeting van een opstapje voor de caravan is 2 m2.
 • Boven het opstapje mag er een dakje worden geplaatst van 2 m2.
 • Ook hier geldt dat het een geheel open constructie dient te zijn.

Schuurtje

Het plaatsen van een schuurtje is toegestaan, mits er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 • Per standplaats mag er met toestemming van de directie één schuurtje of bergplaats geplaatst worden. De plaats van het schuurtje wordt in overleg met de directie bepaald.
 • Een zelfgemaakt schuurtje is niet toegestaan op ons terrein.
 • In het schuurtje mag geen beton/cement vloer gestort worden.
 • De buitenwerkse maten van een schuurtje of bergplaats mogen ten hoogste zijn:    

Vloeroppervlak:       6.00 m2,        Goothoogte:       2.00 m            Nokhoogte:          2.50 m

 
Hekwerken, schuttingen

Wij zijn geen voorstander van hekwerken en zien liever natuurlijke afscheidingen, u kunt hier uitsluitend op onderstaande voorwaarden toestemming voor krijgen:

 • Hekjes mogen alleen aan de binnenzijde van (onze) beplanting geplaatst worden.
 • Hekwerken aan wegzijde dienen minimaal 2.50 m vanaf het midden van de weg geplaatst te worden.
 • Er mogen uitsluitend houten hekjes geplaatst worden met een maximale hoogte van 1,20 meter boven het maaiveld.
 • Voor het plaatsen van hekwerken dient u toestemming van de directie te hebben.
 • Het plaatsen van schuttingen is niet toegestaan. Voor (hedra) schermen zie het kopje “beplanting”

Veiligheid en toezicht

Op onze terreinen staan op diverse plaatsen videocamera’s opgesteld om de veiligheid nog beter te kunnen monitoren. Indien noodzakelijk maken wij gebruik van beelden voor waarheidsvinding en kunnen op verzoek van de politie worden gedeeld.

Beplanting e.d.

 • De grensbeplanting (heg) rondom uw standplaats dient u zelf te snoeien en te onderhouden. Voor de haag tussen de standplaatsen geld een hoogte van maximaal 1.80 meter, aan de wegzijde geld een hoogte van maximaal 1.30 meter.
 • Uw eigen beplanting zoals struiken mag maximaal 1.80 meter hoog zijn.
 • Het is toegestaan om een hedra- of wilgen scherm of haag van maximaal 1.60 meter hoogte te plaatsen in de tuin op minimaal 2 meter afstand van onze grensbeplanting.
 • Het snoeien/kappen van onze bomen is ten strengste verboden. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de receptie.
 • De recreant mag zijn standplaats niet verwaarlozen, maar is verplicht deze goed en netjes te onderhouden.
 • Bij verwaarlozing zal de camping u éénmaal schriftelijk manen, als u vervolgens niet binnen 10 dagen reageert, zal de camping de plaats voor uw rekening laten opruimen.   
 • Gasflessen dienen rechtopstaand buiten de caravan te worden opgesteld, voorzien van een goedgekeurde gasslang van maximaal 1,5 meter lang en 2 jaar oud en bij het verlaten van de camping  worden afgesloten.
 • Propaangasflessen 10,5 kg van de merken Primagaz, Comfort Steel en Camping Gaz zijn verkrijgbaar bij de receptie.
 • LPG-installaties en tanks zijn ten strengste verboden.
Gas
 • Gasflessen dienen rechtopstaand buiten de caravan te worden opgesteld, voorzien van een goedgekeurde gasslang van maximaal 1,5 meter lang en 2 jaar oud en bij het verlaten van de camping  worden afgesloten.
 • Propaangasflessen 10,5 kg van de merken Primagaz, Comfort Steel en Camping Gaz zijn verkrijgbaar bij de receptie.
 • LPG-installaties en tanks zijn ten strengste verboden.
 Water
 • Ten gevolge van de steeds sterker stijgende prijs van het leidingwater en de daaraan gekoppelde milieuheffing, dient men zuinig te zijn met het leidingwater. 
 • Is men niet op de camping aanwezig, dan dient men bij het verlaten van de stacaravan, de zelf geplaatste stopkraan of kraan in de put onder bij de caravan dicht te draaien. Dit ter voorkoming van waterschade in de caravan of het nodeloos wegstromen van grote hoeveelheden water. Voor lekkages vanaf de meter in de put is de recreant zelf verantwoordelijk. Eventuele lekkages worden in rekening gebracht.
 • Er mogen geen veranderingen in de waterputten door de recreant aangebracht worden.
 • Als bij opname van de meterstand onverhoopt blijkt dat de meter niet gewerkt heeft, dan kan de directie een getaxeerde aanslag opleggen.
 • U krijgt eenmaal per jaar een afrekening voor uw waterverbruik. Het tarief per m3 wordt jaarlijks door de directie bepaald aan de hand van de contractuele tarieven van inkoop die gelden op moment van opname.
Elektra
 • Alle standplaatsen van de camping zijn via een kWh-meter aangesloten op het elektriciteitsnet (220V). Iedere aansluiting dient in de caravan beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar van 6 Amp. of max. 10Amp./30mA.
 • De recreant mag alleen in de caravan en aanbouwsels de elektrische bedrading zelf bovengronds aanleggen of veranderen. De gehele bedrading dient te voldoen aan de eisen gesteld door het Openbaar Nutsbedrijf.
 • De leidingen in de grond zijn grondkabel YMVkas 2x2½ R en worden door de camping aangelegd of veranderd.
 • Er mogen geen veranderingen in de elektrakasten door de recreant aangebracht worden.
 • Het is niet toegestaan de meterkast zonder toestemming van een medewerker te openen, of het slot te verbreken.
 • Als er een elektrakast of waterput op uw standplaats aanwezig is dan moet de standplaats vrij toegankelijk zijn en vrij van obstructie (hekwerk niet op slot).
 • U krijgt 2 keer per jaar een elektra rekening. Het tarief per kWh wordt jaarlijks door de directie bepaald aan de hand van de contractuele tarieven van inkoop die gelden op moment van opname.
 • Het plaatsen van zonnepanelen op uw staanplaats is toegestaan in overleg met de directie. Terug leveren van elektra/ kWh is niet mogelijk.
Riolering en Waterleiding

Werkzaamheden van de waterleiding en riolering in de grond wordt door de camping uitgevoerd. De recreant mag alleen in de caravan en boven de grond zelf waterleiding en afvoer aanleggen en/of veranderen. Deze moeten echter wel voldoen aan de eisen van de Openbare Nutsbedrijven. Het ledigen van braad- en juspannen en het lozen van koffiedik of andere stoffen/producten zoals vochtige toiletdoekjes in het toilet of in de wasbak, welke de rioleringen kunnen  verstoppen, is ten strengste verboden. Men behoort genoemde resten in de vuilnisbak te deponeren. Indien er toch verstoppingen zijn veroorzaakt, zijn de kosten voor het verhelpen hiervan voor rekening van de betreffende recreant.

Dokter

Bij SPOED: Bel  112 !! Stel ook de receptie op de hoogte dat er hulpdiensten onderweg zijn. Telefoon 0345 681503 (24/7 bereikbaar) Wij begeleiden de hulpverlening naar uw staanplaats. In de receptie, in de cafetaria en bij de campingwinkel is een AED aanwezig.

Verlangde doktersvisite dient bij de receptie bekend te zijn in verband met doorsturen naar uw staanplaats! De dienstdoende arts of artsenweekenddienst is bij de receptie bekend. Huisartsenpost Beesd (maandag t/m vrijdag overdag) 0345-681380 / 0345-681270

Huisartsenpost Tiel (maandag t/m vrijdag avond en weekenden/vakanties) 0900-7060504

 
Brandveiligheid
 • Barbecueën/vuurkorf is geoorloofd, maar geen open vuur en houdt rekening met de buren.
 • Houd daarbij rekening met de windrichting, zodat uw buren zo min mogelijk hinder ondervinden.
 • Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet toegestaan.
 • Zorg altijd voor een emmer zand/water of een brandblusapparaat in de omgeving van de barbecue.

Verkeer (5km/stapvoets rijden!)

 • Op ons terrein hebben voetgangers en fietsers ten alle tijden voorrang op auto’s en motoren.
 • Auto’s/motoren dienen op het terrein stapvoets te rijden maximaal 5 km en wel via de kortste route van de ingang van de camping naar de standplaats.
 • Vermijd het rijden met uw auto/motor op de camping zo veel mogelijk. Laat de auto staan wanneer u naar de campingwinkel, het strandbad of de receptie gaat. Parkeren achter de receptie is enkel voor personeel.
 • Brom- en snorfietsen uitsluitend van onze ingeschreven gasten mogen alleen met afgezette motor aan de hand worden meegenomen.
 • I.v.m. met de rust is tussen 22.30 - 7.00 uur geen gemotoriseerd verkeer op de camping toegestaan.
 • Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle wegen, nooduitgangen en de hoofdingang altijd autovrij gehouden te worden voor eerste hulpdiensten.
 • Op ons terrein is uitsluitend het Wegenverkeersreglement van toepassing bij  schade geschillen van een ongeval.
 • Een elektrische step/segway zijn verboden op ons terrein.
Slagboom
 • Wij zijn voorzien van een automatische slagboom met kentekenherkenning. Voor toegang tot ons terrein dient u uw kenteken aan ons door te geven.
 • U kunt maximaal 3 kentekens aan ons doorgeven. Deze zullen wij op uw boeking registreren. Het dubbel registeren van kentekens bijvoorbeeld op uw eigen boeking + de boeking van een familie lid is niet toegestaan. Doet u dit wel leidt dit tot een systeem fout met gevolg blokkade van de slagboom.
 • Het aantal auto's wat toegang tot het terrein krijgt is gelijk aan het aantal parkeerplaatsen wat u heeft. (1 parkeerplaats op de staanplaats = 1 toegang) (1 parkeerplaats op de staanplaats + een extra (betaalde) parkeerplaats = 2 toegangen)
 • De max. 3 geregistreerde kentekens staan voor het gehele seizoen vast. Het wisselen van kentekens is uitsluitend toegestaan als u bijvoorbeeld een nieuwe auto koopt of een leenauto mee heeft van de garage. Het kenteken kan in de receptie gewisseld worden, na het tonen uw kentekenbewijs. Een kenteken wisselen kan niet telefonisch of per mail.
 • Als u bezoek ontvangt dan mogen zij hun auto gratis parkeren buiten het campingterrein. De parkeerplekken op het terrein zijn enkel bedoeld voor campinggasten.
 • Heeft u gedurende het (hoog) seizoen bezoek die spullen bij zich hebben die naar uw staanplaats moeten dan verzoeken wij u zelf naar de parkeerplaats buiten het campingterrein te rijden en de spullen over te laden in uw eigen auto.
 •  Is uw bezoek slecht ter been, dan kunt u deze bezoeker ook zelf ophalen op de parkeerplaats buiten het campingterrein. 

De toegang tot het terrein is geblokkeerd voor voertuigen van 22.30 uur - 7.00 uur. Dan mag er over het terrein niet met motorvoertuigen gereden worden. Natuurlijk kunt u in noodgevallen ons terrein met de auto verlaten door ons op te roepen via de intercom naast de voordeur van de receptie of ons rechtstreeks te bellen op telefoonnummer (0345) 681503.

Sport en spel

Op ons terrein is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken u van de officiële sportvelden gebruik te maken en geen balspelen tussen de caravans en tenten van kampeerders te beoefenen. Op de tennisbaan, het voetbalveld en in de speeltuinen mag niet gefietst worden. Onder de grote tent bij de Kid’s club en The Zone mogen geen balspelen gespeeld worden.

 
 
 
 
Strandbad

Er wordt geen permanent toezicht in het strandbad uitgeoefend, uiteraard wel bij mooi weer. In verband met de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten.

 • Kleine kinderen mogen niet zonder toezicht van een volwassene bij of in het strandbad komen.
 • Zwemmen in het visgedeelte is verboden.Zie het visreglement
 • Vissen in het zwemgedeelte is verboden (binnen de drijvende ballenlijn).
 • Er mag alleen gezwommen worden in het ondiepe gedeelte tussen de oever en de steiger en in het diepe gedeelte tussen steiger en de zwemlijn.
 • Uitsluitend vanaf de duikplanken mag worden gedoken.
 • Het strandbad is geopend van 9.00 uur tot zonsondergang voor campinggasten.
 • Instructies van onze medewerkers dienen te allen tijde door gebruikers van het strandbad opgevolgd te worden.
 • Kinderen met zwembandjes/ vestjes zijn niet toegestaan in het diepe water en op de duikplanken. Ook niet onder begeleiding van een volwassene.
 • Betekenis zwemvlaggen: Geel – Zwemmen met beperkt toezicht, Groen -  Zwemmen met volledig toezicht, Rood – Verboden te zwemmen.
Zwembaden op eigen standplaats

Zwembaden met een maximale hoogte van 100 cm mogen geplaatst worden op de door de recreant gehuurde staanplaats, mits daarbij een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rond het bad begeeft. Zwembaden hoger dan 100 cm zijn niet toegestaan. De maximale diameter van een zwembad bedraagt 3 meter. Zwembaden met een

houten constructie zijn niet toegestaan. 

Vissen

Vissen is toegestaan zonder vergunning. 

Wel hebben wij een visreglement opgesteld:

 • Vissen is toegestaan langs de waterkant bij Peer, A-terrein, B-terrein.
 • Als de waterskibaan draait, is het verboden om te vissen voor de plaatsen Peer 1 t/m 4 en Peer 18 t/m 25.
 • De vishengels moeten met de punt naar beneden gericht geplaatst worden en het is strikt verboden om vislijnen uit te varen.
 • Vislijnen mogen niet verder dan de helft van het meer geworpen worden.
 • Maximaal 2 hengels per visser, alleen rechtuit vissen.
 • Hengels met weerhaken is verboden.
 • Karper jodium gebruiken bij verwondingen van de vissen.
 • Hengels niet onbewaakt achterlaten.
 • Het vissen vanuit een boot is niet toegestaan.
 • Voor 09:00 uur en vanaf 22:00 uur is het gebruik van zogenaamde piepers verboden.
 • Alle vis wordt direct teruggezet, ook ‘s nachts.
 • Elke vorm van dierenmishandeling zal tot onmiddellijke verwijdering van de recreant leiden.
 • Het gebruik van een ruime onthakingsmat wordt aangeraden, deze dient dan van te voren nat gemaakt worden
 • Gevlochten hoofdlijn is verboden.
 • Respecteer uw omgeving, laat afval niet achter maar deponeer dit in de afvalbakken.
 • Veroorzaak geen overlast voor andere mensen en/of medevissers.
 • Vissen is enkel toegestaan voor geregistreerde campinggasten.
Varen/surfen

Surfplanken mogen alleen varen in het vaargedeelte, dus niet in het zwemgedeelte. 

Denk aan de vissers! Met luchtbedden en rubberboten mag alleen in het zwemgedeelte worden gevaren. Als de waterskibaan gesloten is mag dit over het hele meer. Gemotoriseerde vaartuigen zijn niet toegestaan.

Surfplanken e.d. dienen uitsluitend op de standplaats te worden opgeslagen.

(Nacht-)rust 
 • Om ieder van zijn/haar rust te laten genieten, is het niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken, dat zij overlast veroorzaken ten opzichte van uw mederecreanten, uitdrukkelijk ook in het strandbad.
 • Tussen 22:30 uur en 9:00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. In deze periode is het niet toegestaan om  zodanig lawaai te maken dat uw mederecreant  last van u heeft.
 • Tussen 22:30 uur en 6:30 uur mag er ook niet met auto’s of motoren gereden worden.
 • Vóór 9.00 uur en na 20.00 uur mogen geen maaiers e.d. gebruikt worden.
 • Buiten vakantie periodes / feestdagen om mag er geklust worden op de plek tussen 09:00 uur – 20:00 uur.
 • Viert u een verjaardag? Gezellig! Denk wel aan uw buren, zorg ervoor dat muziek en geluidsoverlast beperkt blijft. Verjaardag feestjes dienen ten alle tijden van te voren aangemeld te worden
Huisdieren

Het houden van kleine huisdieren zoals een poes (maar dan wel op de plaats en aangelijnd) is toegestaan zolang deze geen overlast bezorgt. 

Honden

Op de camping bij de horeca, winkel, strandbad en het A/ B terrein zijn honden niet toegestaan.

 • De eigenaar van de hond dient ten alle tijden aan te geven hoeveel honden er op de standplaats verblijven. Ook als er tussentijds een nieuwe hond bijkomt.
 • De hond mag uitsluitend verblijven op de standplaats van de eigenaar.
 • De eigenaar moet een toereikende afrastering maken rond de gehele staanplaats en deze voorzien van een zelfsluitende poort.
 • Het uitlaten van de hond dient te geschieden op de daarvoor bestemde uitlaatplaatsen.
 • Bij het uitlaten van de hond op de daarvoor bestemde uitlaatplaats is de eigenaar verplicht een hulpmiddel bij zich te dragen ten behoeve van het opruimen van de uitwerpselen van zijn hond.
 • De eigenaar van de hond blijft te allen tijden verantwoordelijk voor de eventuele schade veroorzaakt door de hond. 
 • De hond dient uitsluitend aangelijnd uitgelaten te worden.
Afval
 • Aan het begin van het seizoen krijgt u een afvalpas met 25 stortingen, indien u tekort komt, kunt u uw afvalpas laten opwaarderen in de receptie. Deze pas kunt u gebruiken voor de perscontainer voor restafval.
 • Op ons terrein staan containers voor huisafval, tuinafval en papier. Het grofvuil dient u zelf weg te brengen bij een gemeentewerf. Het ijzer mag u wel in bij ons in de afvalbak gooien met uitzondering van o.a. koelkasten en andere huishoudelijke apparatuur.
 • Afval wordt niet bij u opgehaald, u dient dit zelf te deponeren in de desbetreffende container. 
 • Grofvuil dient u zelf mee te nemen of weg te brengen naar een afvalstortplaats.
 • Bij overtreding van deze regels zullen kosten + een boete in rekening worden gebracht.Ook op het Milieuplein is er toezicht d.m.v. een camera.
 • Indien de perscontainer weigert open te gaan, meldt dit dan bij de receptie en zet uw vuil niet naast de container neer.
 • Het verkeerde of illegaal weggegooide vuil wordt terug gezet in uw tuin.
Alcohol en drugs 

Op ons terrein is het nuttigen van alcohol uitsluitend toegestaan op (uw) staanplaats en in de daarvoor aangewezen ruimtes door de directie . Het gebruik en in bezit hebben van drugs op ons terrein is ten strengste verboden.  

Handel drijven

Het aanbieden van diensten en/of te koop aanbieden van goederen in welke vorm dan ook is op ons terrein kan via de facebookgroep BetuweStrand marktplaats. Deze pagina geeft u als gast van BetuweStrand Recreatie de mogelijkheid om uw camping verkoop artikelen te plaatsen en te delen met uw medegast.

Daarnaast is het toegestaan om uw eigen caravan beschikbaar te stellen voor de verhuur volgens de verhuurvoorwaarde van BetuweStrand. Deze pagina is niet toegankelijk voor particulieren met zakelijke goederen of voor bedrijven. Verkoop van kledingartikelen is niet toegestaan.

Om een zo goed mogelijk overzicht te houden op deze pagina worden de geplaatste advertenties na 2 weken verwijderd.

Verhuur caravan

Verhuur van uw caravan voor maximaal 3 keer per seizoen twee weken aaneengesloten door de recreant is toegestaan, uitsluitend met toestemming van de directie. De huurders dienen aangemeld te worden bij de receptie door middel van een verhuur formulier. Huurvoorwaarden zijn te verkrijgen bij de receptie. De huurder zal als gast moeten worden ingeschreven en is overnachtingtarief verschuldigd. Bij verhuur is de verhuurder verantwoordelijk voor het voldoen van het verschuldigde bedrag en voor het gedrag van de huurder(s).

Verkoop caravan

Hoofdregel: Wanneer de recreant ophoudt met kamperen, bent u verplicht uw caravan met evt. bouwwerken en bestrating van de camping te verwijderen. De staanplaats dient naar inzicht van de directie schoon te worden opgeleverd.

Het is echter mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van de directie, de caravan ter plaatse op de camping te verkopen.

De recreant dient er rekening mee te houden dat te oude caravans of naar mening van de directie minder goed onderhouden caravans niet voor een toestemming in aanmerking komen. Het is echter ook mogelijk  dat er geen toestemming wordt gegeven voor verkoop van de caravan op de staanplaats, door bijvoorbeeld veranderingen in het terrein of het gebruikte materiaal van de caravan dit naar gelang het inzicht van de directie.

De verkoopprijs dient in overleg met de directie vastgesteld te worden. Het plaatsen van een bord of iets dergelijks bij of aan de caravan met als opschrift "Te Koop" of mededelingen in de media zijn niet toegestaan.. De verkoper blijft verantwoordelijk voor het betalen van het staanplaatsgeld en onderhoud van de staanplaats. Bouwwerken die niet aan de huidige huisregels voldoen, moeten eerst worden afgebroken dan wel aangepast voordat de caravan in aanmerking komt voor eventuele verkoop op de staanplaats.

De verkoop van een stacaravan op een standplaats geschied uitsluitend via de camping. Bij verkoop van de caravan is de verkoper bemiddelingskosten aan de camping verschul­digd. Hiervoor is een verkoopcommissie verschuldigd. De camping zorgt voor media advertenties en de bezichtiging van de stacaravan met potentiële kopers.

Verzekering

Zie ook aansprakelijkheid. 

Het verdient aanbeveling om voor uw caravan, bouwwerken en inboedel, een verzekering af te sluiten tegen brand, diefstal en stormschade. U bent verplicht om een werkende brandblusser van 2 kg. in de caravan voorhanden te hebben.

Aansprakelijkheid

Betuwestrand Recreatie is niet aansprakelijk voor diefstal of enigerlei schade aan lijf en goed, die recreanten of bezoekers op de terreinen of in onze gebouwen mocht overkomen. Door het betreden van ons terrein doet u afstand van het recht op schadevergoeding en stelt zich onder de reglementen van Betuwestrand. Door de directie van Betuwestrand Recreatie wordt er vanuit gegaan dat de caravan eigendom is van de staanplaatshouder op wiens naam de staanplaats is gehuurd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Klachten

Wij doen onze uiterste best om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch een klacht hebben, meld deze zo spoedig mogelijk (tijdens uw verblijf) en wij zullen deze zo goed mogelijk te verhelpen.

Voorwaarden

Alle gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg verzameld en opgesteld. Tussentijds kan het zijn dat onze huisregels inmiddels alweer zijn achterhaald dan wel veranderd. Hiervoor kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.  U krijgt bij iedere jaarrekening een actueel exemplaar toegestuurd. Onze actuele huisregels zijn altijd te verkrijgen op de receptie of zijn te bekijken in de hal van de receptie.

Wij wensen u een heel prettig verblijf op onze camping!

 

Directie BetuweStrand Recreatie