Menu

Gebruikersvoorwaarden

Gerbuikersreglement Waterskibaan BetuweStrand Recreatie

Algemene voorwaarden voor BetuweStrand Recreatie met betrekking tot ondermeer het gebruik van de 5-mast cableskibaan, de 2-mast cableskitrainer en horecafaciliteiten.

 1. Deelnemer dient voor gebruik van de waterskibaan online te reserveren onder betaling van het geldende tarief.
 2. Deelnemer is verplicht de instructiefilm te kijken voorafgaand aan het waterskiën of wakeboarden.
 3. Deelnemer is zich ervan bewust, dat exploitant gezien de weersomstandigheden of overige factoren kan beslissen de waterskibaan te sluiten of gesloten te houden.
 4. Deelnemer ontvangt een bandje met daarop de tijd tot wanneer hij/zij van de waterskibaan gebruik kan maken. Het is verboden het bandje aan derden over te dragen. Groepen waarvoor de waterskibaan wordt afgehuurd, krijgen geen bandje.
 5. Deelnemer verplicht zich op de juiste wijze gebruik te maken van het ter beschikking gestelde zwemvest en overige zaken.
 6. Indien deelnemer huurmateriaal wenst te gebruiken wordt dit uitgegeven tegen het geldende tarief. Het huurmateriaal moet tijdig en in dezelfde staat worden teruggebracht. Indien huurmateriaal tijdens de huurperiode wordt beschadigd zal huurder de schade vergoeden.
 7. Deelnemer van de waterskibaan verplicht zich de eigen veiligheid en die van derden te allen tijde in acht te nemen. Tevens is het gebruik van een helm aanbevolen, deze is gratis te leen op de waterskibaan.
 8. Deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen.
 9. Gebruik van de waterskibaan is alleen toegestaan aan personen die gezond en voldoende zwemvaardig zijn. Eventuele lichamelijke gebreken dienen vooraf gemeld te worden.
 10. Gebruik van de waterskibaan is verboden na het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen.
 11. Personen jonger dan 14 jaar zijn uitsluitend toegestaan indien de minderjarige begeleid wordt door een volwassene. Op verzoek van exploitant dient de deelnemer zich te legitimeren.
 12. Personen jonger dan 8 jaar mogen niet gebruik maken van de waterskibaan.
 13. Indien de deelnemer handelt in strijd met voorschriften/instructies is BetuweStrand Recreatie te allen tijde bevoegd de deelnemer met onmiddellijke ingang het gebruik van de waterskibaan en overige faciliteiten te ontzeggen, .
 14. BetuweStrand Recreatie is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of het zoek raken van zaken van bezoekers van de waterskibaan, ofwel beschadiging aan diens eigendommen.
 15. Gebruik van de waterskibaan geschiedt volledig op eigen risico. BetuweStrand Recreatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade toegebracht aan derden, noch voor schade veroorzaakt door opstallen, noch voor enige andere schade op welke wijze dan ook ontstaan. Exploitant is bovendien niet aansprakelijk voor ongemakken die het gevolg zijn van de gezondheid en/of conditie van de gebruiker.
 16. Gebruik van de schans (Kicker) en de Slider is uitsluitend met toestemming van de baandraaier. Het dragen van een helm bij het gebruik van de Kicker en de Slider is verplicht.
 17. Met de aankoop van een waterskibaan ticket verklaart deelnemer zich akkoord met het gebruikersreglement voor het gebruik van de waterskibaan.
 18. De kabelskibaan wordt tijdens de reguliere openingstijden in bedrijf gesteld bij aanwezigheid van minimaal 4 betalende deelnemers.