Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor BetuweStrand Recreatie BV te Beesd, waaronder Betuwestrand Boulevard, met betrekking tot onder meer het gebruik van kabelbaan, outdoor activiteiten en horecafaciliteiten hierna te noemen ‘BetuweStrand Recreatie’.

Algemeen

 1. Op alle (prijs)aanbiedingen van BetuweStrand Recreatie en op alle overeenkomsten met BetuweStrand Recreatie zijn, naast de onderhavige algemene voorwaarden en de huisregels kabelskibaan van toepassing. Op alle horeca activiteiten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De reglementen en de onderhavige voorwaarden vullen elkaar aan. BetuweStrand Recreatie is de gebruiker van deze voorwaarden. De andere partij wordt in deze voorwaarden aangeduid met ‘deelnemer’. De voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruikt maakt. De voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Voorstel/Offerte

 1. Dit voorstel/deze offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. Indien je niet binnen deze afgesproken periode dit voorstel/deze offerte schriftelijk richting ons goedkeurt, vervalt dit voorstel/offerte (en eventuele opties).

Betalingscondities

 1. Bij offertebedragen (zakelijk vanaf €1.250,00, particulier vanaf €500,00) ontvang je van ons een voorschotnota. Bij definitieve bevestiging ontvang je een voorschotnota van 50% van het begrote bedrag. Het voorschot dient binnen 5 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Tevens ontvang je een tweede voorschotnota ten bedrage van 50% van het begrote omzetbedrag, deze dient binnen 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop je jouw reservering hebt gepland te zijn voldaan. De voorschotnota’s worden je per mail toegezonden. Indien je de factuur per post wilt ontvangen vernemen wij dat graag. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen 5 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Wijzigingen aantal personen

 1. Wijzigingen kunnen uitsluitend per mail worden doorgegeven. Het door jou opgegeven aantal personen kan tot 2 weken voor aanvang van de activiteit kosteloos worden veranderd. Tot 1 week voor aanvang van de activiteit voor groepen (12 personen of meer) kan het aantal personen nog worden verminderd met een maximum van 10%.

Annulering restaurant

 1. Wanneer een combinatie reservering is gemaakt met ons restaurant voor een groep (vanaf 10 personen) dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende;
  1. Indien een menu is overeengekomen:
   1. Bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
   2. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
   3. Bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
   4. Bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 100% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

Dieet/Allergie

 1. Indien er dieetwensen en/of (voedsel)allergieën omtrent het te serveren voedsel en drinken zijn, dient dit uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit/de reservering te worden doorgegeven. Indien deze melding later wordt gedaan, tracht BetuweStrand Recreatie hier bij de activiteit/de reservering rekening mee te houden maar kan dit niet garanderen.

Risico en aansprakelijkheid

 1. De deelnemer is zich bewust van het feit dat het gebruik van alle activiteiten van BetuweStrand Recreatie risico’s voor schade, in de ruimste zin van het woord, met zich kan meebrengen. De deelnemer neemt deze risico’s geheel voor zijn eigen rekening door middel van invulling en ondertekening van de disclaimer. Deelname aan de activiteiten geschiedt derhalve voor eigen rekening en risico van opdrachtgever/deelnemer. BetuweStrand Recreatie is derhalve niet aansprakelijk voor enige vorm van schade –waaronder indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade- die op de opdrachtgever/deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen tijdens de activiteit.
 2. BetuweStrand is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever/deelnemer.
 3. De in deze bepaling opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van BetuweStrand Recreatie gelden ook ten behoeve van haar werknemers en andere vertegenwoordigers van BetuweStrand Recreatie, betrokken dienstverleners en het personeel van de betrokken dienstverlener.

Overmacht

In geval van overmacht kan BetuweStrand Recreatie niet worden aangesproken tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen. BetuweStrand Recreatie is in dat geval gerechtigd hetzij het programma voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. BetuweStrand Recreatie zal, wanneer mogelijk, een alternatief programma aanbieden of het gehele programma verschuiven naar een passende alternatieve datum. In geen geval is BetuweStrand Recreatie schadevergoeding schuldig.